Data: 22.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat ca urmare a modificărilor aduse prin prevederile Legii nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2017 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de ordin stabileste conditiile contractuale prin care prosumatorii care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 27 kW si care nu beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pot comercializa energia electrica produsa si livrata in retea, la un pret transparent.

Propunerile și observațiile se transmit prin fax, la nr. 021.312.43.65 şi prin e-mail, în format word, la adresa spee@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este 03.12.2018

Fisiere atasate