Data: 02.08.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul revizuirii actului normativ referitor la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem în vigoare în sensul armonizării cu prevederile dispozițiilor legislației europene și ale reglementărilor ANRE.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit în scris, în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 01.09.2022.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 132/2022. 

Fisiere atasate