Data: 29.01.2019

ANRE supune consultarii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei elaborate CNTEE Transelectrica SA în conformitate cu prevederile art. 3 , pct. 136, ale art. 6 alin. (3) lit. e) și ale art. 119 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

Metodologia are în vedere creşterea nivelului de transparenţă în operarea SEN în vederea reducerii abaterii de reglaj la restabilirea frecvenței (ARRF), în dimensionarea și utilizarea rezervelor de putere activă și va fi aplicată de Transelectrica, în calitate de operator de transport şi sistem și de furnizorii de rezerve de putere activă, în conformitate cu cerințele de operare a SEN prevăzute în Regulamentul UE 2017/1485.

Invităm părţile interesate să transmită în scris propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice prin fax la nr. 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) și 021.312.4365 (ANRE) şi în format electronic editabil pe adresele de email doina.ilişiu@transelectrica.ro și srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observaţiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate