Data: 22.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea respectarii prevederilor

Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice care stabilește norme armonizate privind operarea sistemului pentru operatorii de transport și de sistem, operatorii sistemelor de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi.

Observațiile și propunerile se transmit prin fax și în format electronic, editabil, la adresele de e-mail: gabriela.munteanu@anre.ro și alina.poanta@anre.ro

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate