Data: 05.08.2020

Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare („Legea”) , prin prevederile art. I pct. 38 din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 665/27.07.2020, ANRE supune consultării publice ”Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului de vânzare a energiei electrice livrată clienților racordați într-un sistem electroenergetic izolat”.

Observațiile și propunerile se transmit atât în scris, prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicării.

Fisiere atasate