Data: 18.01.2019

Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin prevederile art. 61 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116/29.12.2018, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Proiectul de ordin face parte din pachetul de reglementări aplicabile în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, care au ca obiectiv asigurarea funizării de energie electrică pentru clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță în condiții reglementate.

Observatiile si propunerile se transmit atat in scris, prin fax, cat si in format electronic prelucrabil, la adresa de email spee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este data de 28 ianuarie 2019, ora 16.00.

Observatiile si propunerile transmise dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.

Fisiere atasate