Data: 15.02.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie, document elaborat de C.N.T.E.E. Transelectrica SA conform cerințelor Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

Metodologia are în vedere creşterea nivelului de transparență în operarea SEN, în ceea ce privește transmiterea datelor şi informaţiilor necesare la nivelul unui singur  operator de transport și  sistem ( OTS la nivel național), operatorilor de distribuție (OD) racordați la el precum și utilizatorilor de rețea semnificativi, racordați la OTS sau OD si se se va aplica de CNTEE Transelectrica SA în calitate de operator de transport şi sistem, de operatorii de distribuție și de utilizatorii de rețea semnificativi, în conformitate cu cerințele de operare a SEN prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1485.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit prin fax, la numerele de fax 021.303.5610 (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) și 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresele de email: doina.ilișiu@transelectrica.ro  și srtee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor la documentul supus consultării publice este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate