Data: 23.11.2020

Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum si cadrul european si national de reglementare în domeniul energiei electrice, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021- 312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 4 decembrie 2020.

Fisiere atasate