Data:01.10.2020

În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ANRE supune consultării publice ”Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie”.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit însoțite de o motivație corespunzătoare, în format editabil Word, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este 30 octombrie 2020.

 

Fisiere atasate