În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresele de e-mail: smie@anre.ro şi anre@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investiţiilor operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție, ce constau în instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii