A N U N T

Ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor formulate pe marginea proiectului de ordin va avea loc la sediul ANRE din str. Constantin Nacu, nr. 3, Bucureşti, Sala de Consiliu (etaj 6), în data de 04.09.2018, ora 10:00.

Participarea la această întâlnire va fi comunicată la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, până în data de 31.08.2018, ora 14:00.

Din cauza spațiului limitat pe care îl avem la dispoziție, vă rugăm să nu delegați mai mult de doi reprezentanți.

 

Data: 18.07.2018

ANRE supune consultarii publice, in perioada 18.07.2018 – 31.07.2018, prezentul proiect de ordin, elaborat pentru respectarea prevederilor cadrului legislativ creat de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare in  vederea armonizării regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislația Uniunii Europene, respectiv cu prevederile Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 31.07.2018, ora 16:00, conform tabelului anexat.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate