Data: 07.10.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin prin care se urmăreşte armonizarea cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, fiind implementate măsurile impuse prin Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e- mail anre@anre.rospee@anre.ro  

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE. 

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 190/2020

Fisiere atasate