ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat in vederea respectarii prevederilor Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 care stabilește norme armonizate privind operarea sistemului pentru operatorii de transport și de sistem, operatorii sistemelor de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi, în scopul furnizării unui cadru juridic clar pentru operarea sistemului, facilitarea comerțului cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, asigurarea siguranței sistemului, precum și pentru asigurarea disponibilității și schimbului de date și de informații necesare între OTS și între OTS și toate celelalte părți interesate, în beneficiul consumatorilor.

Observațiile se vor transmite prin fax și în format electronic, editabil, la adresele de email: gabriela.munteanu@anre.ro și alina.poanta@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a proiectului de ordin.

Fisiere atasate