În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate.”

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 15.09.2023.

Documente atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate