Data: 15.10.2021

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei ”.

Observațiile şi propunerile referitoare la prezentul document de discuţie se transmit în format electronic, editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observațiilor este de 10 zile de la data publicării, respectiv 25.10.2021.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.127/2020.

Fisiere atasate