Data: 05.11.2021

Avand in vedere prevederile Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, si pentru respectarea principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document. 

Propunerile/observațiile se transmit în format electronic, inclusiv prelucrabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 04.12.2021.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 3/2022

Fisiere atasate