Data: 02.06.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul stabilirii regulilor și algoritmilor de calcul pentru repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

Propunerile si observațiile se pot transmite pe adresele de e-mail termica@anre.ro şi anre@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate