Data: 19.03.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, respectiv a dispozițiilor art. 7^2 și ale art. 102^2 din Lege.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic editabil (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail csaioc@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 19 aprilie 2021.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 47/2021.

Fisiere atasate