Data: 25.08.2020

Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică ”Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informațiilor confidențiale la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”. Prezentul document are în vedere prevederile art. unic pct. 2 din Legea nr. 142/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, referitoare la dispozițiile art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la Proiectul de Ordin se pot transmite, în scris, prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresele de e-mail: gabriela.fruhn@anre.ro și alice.vasile@anre.ro .

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este de 30 zile de la data publicării pe site a prezentului Proiect de Ordin.

Fisiere atasate