Data: 09.06.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail srtgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 18.07.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.119/2022.

Fisiere atasate

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stocarea gazelor naturale în sistemul de distribuție a gazelor naturale

Rezultatul consultării publice