Data: 04.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document. Scopul noii reglementări este acela de a instaura principiul rezolvării prin metode de piață și în mod unitar și corelat de către OTS și OD a congestiilor de rețea și a achiziției de servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței (energie reactivă pentru reglajul tensiunii), prin utilizarea nediscriminatorie a tuturor resurselor precalificate tehnic și din punct de vedere al rețelei, individual sau prin agregare, astfel încât să asigure utilizarea cât mai extinsă a flexibilității acestora, dacă aceasta este mai eficientă din punct de vedere economic decât extinderea/modernizarea rețelei.

Propunerile si observatiile se vor trimite, in format prelucrabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor si observațiilor pentru documentele supuse consultării publice este de 30 de zile de la data publicării, și anume data de 04.06.2022.

​Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.124/2022.

Fisiere atasate