Data: 04.04.2016

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin, prin care sunt stabilite cerinţe minime privind activitatea de măsurare a energiei electrice şi cadrul pentru colectarea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau  veniturilor suplimentare pe PE, pe baza valorilor măsurate aprobate.

Observaţiile şi comentariile se transmit la ANRE până la data de 03.05.2016, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic editabil, la adresele de e-mail sorina.nemes@anre.ro si gsbarnea@anre.ro      

Fisiere atasate