Data:04.01.2021

În vederea asigurării unei perioade mai ample pentru informarea clienților casnici cu privire la ofertele de energie electrică aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2021, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului  preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță. Prin prezentul Proiect de Ordin se oferă clienților casnici posibilitatea de a alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021 până la data de 31 martie 2021.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și spee@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 15.01.2020, ora 12.

Fisiere atasate