Data: 14.12.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care are ca scop pe de o parte, armonizarea prevederilor referitoare la prețurile aplicabile clientilor beneficiari de serviciu universal, în condițiile încheierii unui contract la cererea acestora, respectiv în condițiile preluării acestora de către furnizorii de ultimă instanță, și pe de altă parte, de a crea cadrul de reglementare necesar în vederea informării clienților casnici cu privire la ofertele aplicabile si de a asigura posibilitatea clientilor casnici de a beneficia de o perioada mai lunga de timp in vederea alegerii unei oferte de furnizare a energiei electrice potrivita nevoilor lor. 

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro  și spee@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 21.12.2020, ora 12.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 241/2020.

Fisiere atasate