În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, atât prin fax, la numărul 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și spee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observațiilor este 31.01.2024.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 190/2020