Data: 12.07.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic, editabil, la adresele de e-mail: anre@anre.ro, spee@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Fisiere atasate