În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019”.

Propunerile şi observaţiile la Proiectul de Ordin, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observațiilor este data de 15.05.2023.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.78/2023.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019

Rezultatul consultării publice