Data: 28.04.2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru”.

Propunerile și observațiile la Proiectul de Ordin se transmit în format electronic editabil la adresa de e-mail: srpee@anre.ro . 

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 10.05.2021, inclusiv.

Dcoumentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 33/2021

Fisiere atasate