În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, şi având în vedere propunerile şi observaţiile primite în etapa anterioară de consultare publică, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice  privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic editabil (documente Word), la adresa de e-mail: srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

 

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei  tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice – etapa a II-a