Data: 07.02.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.

Propunerile şi observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, în scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 07.03.2023.

Fisiere atasate