Data: 12.01.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document avand ca obiectiv principal modificarea cadrului secundar de reglementare, astfel încât producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh să poată oferta în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate din România, vânzarea unor cantități minime de gaze naturale cu livrare și în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 24.01.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2022.

Fisiere atasate