Data: 23.02.2021

Având în vedere procesul de liberalizare a pieței de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin cu scopul clarificării anumitor aspecte referitoare la procesul de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții casnici.

Propunerile și observațiile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e- mail anre@anre.rospee@anre.ro  

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE. 

Fisiere atasate