Data: 24.05.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.rospee@anre.ro  

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE. 

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/2021

Fisiere atasate