Data: 18.09.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.rospee@anre.ro și drpptgn@anre.ro 

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE. 

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.187/2020

Fisiere atasate