În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format letric (format PDF) și electronic (documente Word), la adresa de e-mail: anre@anre.ro, drpptgn@anre.ro și spee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Precizăm faptul că ANRE publică pe site-ul propriu rezultatele consultării publice prin Sinteza observaţiilor în care propunerile şi observaţiile primite sunt asociate cu numele operatorilor economici/asociaţiilor/instituţiilor care le-au formulat. În cazul în care propunerile şi observaţiile conţin informaţii confidenţiale, operatorii economici/asociaţiie/instituţiile au obligaţia de a motiva caracterul confidenţial al informaţiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 179/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul ANRE.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei