În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea operatorului desemnat al pieței de energie electrică”.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format editabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

 

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea operatorului desemnat al pieței de energie electrică