În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document.

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 sau prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora