In aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Eventualele observaţii şi propuneri la proiectul de ordin se transmit la adresa de email: contributii@anre.ro 

Termenul de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate