În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinul președintelui ANRE nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii operaționale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem””.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word) la adresele de e-mail anre@anre.ro şi stee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 zile de la data publicării pe site.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinul președintelui ANRE nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii operaționale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”