Data: 04.12.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, proiect care a fost supus dezbaterii ca document de discuție prin afisare pe site-ul ANRE în două etape: în data de 29.06.2015, cu termen de primire a observațiilor în data de 31.07.2015 şi în data de 14.10.2016 cu termen de primire a observaţiilor în data de 26.10.2016.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 03.01.2018, inclusiv.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate