Data: 19.10.2016

ANRE supune consultarii publice proiectul condițiilor de valabilitate a licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, document elaborat în vederea actualizării cadrului de reglementare pentru transportul gazelor naturale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare si care a rezultat in urma finalizarii primei etape a consultarii publice desfasurate in perioada  29.06. – 31.07.2015.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este 31.10.2016, inclusiv. Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate