Data: 28.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, în vederea implementării cadrului de reglementare pentru furnizarea de biogaz/biometan în conformitate cu dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile calendaristice de la data publicării proiectului de ordin.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate