Data: 23.04.2020

ANRE supune consultării publice prezentul document de discuție, rezultat în conformitate cu considerentul ”15” al Regulamentului 493/2019 și care are drept scop precizarea etapelor care trebuie parcurse pentru stabilirea consumurilor de referință și respectiv a curbelor de consum de referință pentru clienții finali care doresc să participe activ pe o piață de energie electrică, individual sau prin agregare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectul de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este 25.05.2020.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.146/2020

Fisiere atasate