Data: 15.01.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand în vedere faptul că OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completată prin art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Observatiile si propunerile la proiectul de ordin se transmit prin email, la adresa contributii@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate