Data: 19.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta  varianta modificată a propunerii tuturor OTS din Europa Continentală și de Nord privind ipotezele și metodologia pentru Analiza Cost-Beneficiu (ACB) în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 156(11) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2017/1485 din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Prţile interesate sunt invitate să transmită în scris propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice prin fax la nr. 021.303.5610 (CNTEE Transelectrica SA) și 021.312.4365 (ANRE) şi în format electronic editabil pe adresele de email doina.ilişiu@transelectrica.ro și alexandru.soare@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate