Data: 08.03.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat în baza art. 23 alin. (2) și a art. 43 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a art. 2 lit. ap) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea elaborării Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică pe piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi (PCCB–ESRE-CV) a rezultat în urma modificării Legii, care la art. 2 lit. ap), definește piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi.  

Propunerile si observatiile se transmit prin email, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 11 aprilie 2019.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 160/2019.

Fisiere atasate