Data: 28.02.2017

Pentru respectarea cadrului national de reglementare si principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a  metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 92/2015, modificari introduse in vederea asigurarii corectitudinii acțiunilor și predictibilității costurilor pentru participanții la piață implicați, reducerii expunerii furnizorilor de ultimă instanță la volatilitatea prețurilor pieţelor pe termen scurt, minimizarii riscului de creștere a prețului energiei electrice plătit de clienții finali beneficiari ai serviciului universal.

Propunerile si observatiile se vor transmite pe adresele de e-mail gabriela.pirvu@anre.ro si  romulus.tatar@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este 10 martie 2017, inclusiv.

Fisiere atasate