Data: 08.07.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care cuprinde modificari ale mai multor reglementari aferente funcționării piețelor concurențiale ca urmare a prevederilor Legii 184/2018 potrivit carora doi sau mai mulţi producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, pot participa pe pieţele concurenţiale de energie împreună ca o singură entitate agregată.

Observațiile și propunerile la documentul de discutie, însoțite de o motivație corespunzătoare, se transmit în format Word, la adresa de e-mail srpee@anre.ro și/sau prin fax, la nr. 0213124365.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site a prezentului document de discuie (18.07.2019), avand in vedere necesitatea modificarii, cu celeritate, a acestor reglementari.

Fisiere atasate