Data: 02.05.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de ordin, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 01.06.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 80/2022.

Fisiere atasate