Data: 19.11.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gaze naturale”.

Observațiile și propunerile la Proiectul de Ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro , drpptgn@anre.ro şi spee@anre.ro.   

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet a ANRE.

Fisiere atasate